Briqpay Privacy Policy

Dataskydd Information

För att Briqpay ska kunna erbjuda sina tjänster behöver vi samla in och hantera dina personliga uppgifter. Att skydda dina personliga uppgifter är mycket viktigt för oss och vi söker alltid det bästa skyddet för din information och att följa alla lagar och förordningar som gäller från tid till tid när det gäller dataskydd.

Vilken typ av information samlar vi in och varför?

Vi kan komma att samla in följande information när du kontaktar oss, blir en av våra anslutna handlare, genomför ett köp på en våra anslutna handlares hemsidor, registrerar dig för ett kundkonto på en av våra anslutna handlares hemsidor, fyller i ett formulär från Briqpay eller använder någon av de tjänster som tillhandahålls av Briqpay.

Kontaktar Briqpay, fyller i ett av våra formulär eller besöker vår hemsida

 • Kontaktuppgifter som namn, e postadress, telefonnummer och företagsnamn.
 • Information kring din enhet, t.ex. språkinställningar, IP-adress, browser, tidszon, plattform och operationssystem.
 • Geografisk information.

Varför vi samlar in denna information: För att kontakta dig vid intresse för våra tjänster samt för att analysera användandet av våra tjänster genom användande av t.ex. google analytics, Hubspot eller liknande. I syfte att utveckla och förbättra våra tjänster för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse.

Skapar ett kundkonto hos en av våra anslutna handlare:

 • Kontaktuppgifter som namn, e postadress, telefonnummer och företagsnamn.
 • Information kring din enhet, t.ex. språkinställningar, IP-adress, browser, tidszon, plattform och operationssystem.
 • Geografisk information
 • I vissa fall kan vi komma att samla in information som kreditinformation, betalningsförmåga genom kredit uppslag på företaget, ej dig som privatperson. Vid vissa tillfällen kan vi samla in kreditinformation, kredithistorik och annan kreditinformation kopplad till ditt företag eller innehavare, styrelseledamöter, företagsägare och andra personer som är kopplade till verksamheten.

Varför vi samlar in denna information: Vi samlar in nödvändig information för att kunna möjliggöra för dig att skapa ett konto och börja handla hos företag som använder Briqpays registreringstjänst. Vi använder även informationen för att kunna analysera data i syfte att kunna underhålla och utveckla våra produkter.

Handla varor eller tjänster genom Briqpays Checkout hos en av våra anslutna handlare

 • Kontaktuppgifter som namn, e postadress, telefonnummer och företagsnamn.
 • Information kring din enhet, t.ex. språkinställningar, IP-adress, browser, tidszon, plattform och operationssystem.
 • Geografisk information
 • I vissa fall kan vi komma att samla in information som kreditinformation, betalningsförmåga genom kredit uppslag på företaget, ej dig som privatperson. Vid vissa tillfällen kan vi samla in kreditinformation, kredithistorik och annan kreditinformation kopplad till ditt företag eller innehavare, styrelseledamöter, företagsägare och andra personer som är kopplade till verksamheten.
 • När du handlar en produkt eller tjänst genom Briqpays lösning samlar vi in och delar information kring val av betalsätt till handlaren och andra tredjepartsleverantörer som är involverade i köpet – T.ex. PSP, kortinlösare, faktura leverantörer, affärssystem eller liknande.
 • Extra information som fakturareferens.
 • Information om produkterna/tjänsterna som köpts in via dig/ditt företag för att kunna fullfölja leverans av köpet.

Varför vi samlar in denna information: Vi samlar bara in personlig information som är nödvändig för att genomföra en beställning i kassan. Vi behöver också din information för att avgöra vilka betalningsmetoder och andra tjänster vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna och externa kreditbedömningar samt för riskhantering och för att förhindra missbruk av våra tjänster så att vi kan hålla dem säkra att använda för dig.

Vi kan komma att använda informationen vi samlar in för att utföra, erbjuda och förbättra våra tjänster.

Information kan delas med tredje part kopplad till köpet, förutom säljaren kan detta inkludera betalningsleverantörer, betalgateways, kreditföretag eller liknande leverantörer, leverantörer och underleverantörer t.ex. finansieringspartner, logistikföretag eller liknande.


I vissa fall kommer vi att dela din information med myndigheter som skattemyndigheter eller polisen. Ett exempel på när vi är juridiskt skyldiga att dela information med skattemyndigheter eller polisen är när de kräver det för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.


Om Briqpay köper eller säljer tillgångar eller företag, eller om Briqpay själv (eller delar därav) säljs, kan köparen eller säljaren (i förekommande fall) få tillgång till din information.

Hur skyddar vi din data?

Vi är fast beslutna att säkra dina personliga uppgifter och har vidtagit åtgärder i detta avseende. För att förhindra obehöriga personer eller parter från att få åtkomst till dina uppgifter har vi infört en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra den information vi behandlar från dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också be oss om en översikt av din information eller be om en kopia. Du kan också begära att vi korrigerar eller tar bort viss information, begränsar behandlingen av dina uppgifter eller ber oss att överföra en del av denna information till andra organisationer.

I vissa fall kan du motsätta dig behandlingen av dina uppgifter och, när vi har bett om ditt samtycke till att behandla personuppgifter, kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Det finns dock några undantag från dessa rättigheter. Det kommer till exempel inte att vara möjligt för oss att radera dina uppgifter om vi enligt lag är skyldiga att behålla det eller om vi har det i samband med ett avtal med dig. På samma sätt kan åtkomst till dina uppgifter vägras om informationen avslöjar personlig information om en annan person eller om vi lagligen hindras från att lämna ut sådan information.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Briqpay AB
Norrtullsgatan 6
11329 Stockholm. Sweden.
privacy@briqpay.com